Vstupte s námi

do světa energetiky.

ENERGETIKA

Kompletní projekce, výstavba, rekonstrukce, údržba a revize trafostanic

a rozvoden všech typů

(NN/VN/VVN/ZVN).

Drážní energetika.

OBNOVITELNÉ ZDROJE

Foto-voltaické elektrárny (FVE)

Bioplynové stanice (BP)

Větrné elektrárny (VE)

Kogenerační jednotky (KGJ)

 

PRACOVNÍ NABÍDKA

Staňte se jedním z nás.

Nabídka volných pozic.

© 2015 ENERG SERVIS, a.s.