Pro naše zákazníky zajišťujeme komplexní servis ve všech napěťových hladinách od počátečního poradenství, projekce až po samotnou realizaci včetně rekonstrukcí, údržby a revizí trafostanic a rozvoden všech typů.

Hladina NN/VN

 

• Navrhujeme technické řešení dle skutečných potřeb zákazníka;

• Vyřídíme veškerou formální administrativu (žádost o připojení, Smlouva o připojení apod.);

• Zajistíme projektovou přípravu a navazující inženýrskou činnost;

• Zajistíme souhlasné stanovisko stavebního úřadu a vyjádření všech dotčených orgánů;

• Zajistíme výstavbu trafostanice včetně dodávky a montáže technologie;

• Zajistíme kabelovou přípojku VN;

• Poskytujeme servisní a revizní služby trafostanic;

• Rekonstruujeme a repasujeme trafostanice;

• Uvedeme trafostanici do provozu;

• Poskytujeme činnost externího firemního energetika.

 

 

Hladina VVN/ZVN

 

• Realizujeme kompletní projekční přípravu silových částí pro rozvodny a transformovny, elektrárny a teplárny,

případně další celky;

• Realizujeme montáže rozvodů a silových částí v rozvodnách VVN a ZVN do 400kV včetně;

• Realizujeme montáže rozvodů a silových částí v distribučních a transformačních stanicích;

• Realizujeme instalace řídících systémů, ochran a rozvaděčů;

• Realizujeme instalace kabelových rozvodů;

• Realizujeme zkoušky, revize a uvádění do provozu zařízení do 400kV včetně;

• Realizujeme elektrická předtápěcí zařízení pro ČD;

• Zajišťujeme servis (preventivní údržba, záruční a pozáruční servis) a údržbu rozvodných zařízení;

• Zajišťujeme autorský dozor a navazující poradenství.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompletní projekce, výstavba, rekonstrukce, údržba a revize trafostanic a rozvoden všech typů (NN/VN/VVN/ZVN).

 

Energetika

© 2015 ENERG SERVIS, a.s.