Pro naše zákazníky zajišťujeme komplexní servis ve všech napěťových hladinách od počátečního poradenství, projekce až po samotnou realizaci včetně rekonstrukcí, údržby a revizí trafostanic a rozvoden všech typů.

Hladina NN/VN

 

• Navrhujeme technické řešení dle skutečných potřeb zákazníka;

• Vyřídíme veškerou formální administrativu (žádost o připojení, Smlouva o připojení apod.);

• Zajistíme projektovou přípravu a navazující inženýrskou činnost;

• Zajistíme souhlasné stanovisko stavebního úřadu a vyjádření všech dotčených orgánů;

• Zajistíme výstavbu trafostanice včetně dodávky a montáže technologie;

• Zajistíme kabelovou přípojku VN;

• Poskytujeme servisní a revizní služby trafostanic;

• Rekonstruujeme a repasujeme trafostanice;

• Uvedeme trafostanici do provozu;

• Poskytujeme činnost externího firemního energetika.

 

 

Hladina VVN/ZVN

 

• Realizujeme kompletní projekční přípravu silových částí pro rozvodny a transformovny, elektrárny a teplárny,

případně další celky;

• Realizujeme montáže rozvodů a silových částí v rozvodnách VVN a ZVN do 400kV včetně;

• Realizujeme montáže rozvodů a silových částí v distribučních a transformačních stanicích;

• Realizujeme instalace řídících systémů, ochran a rozvaděčů;

• Realizujeme instalace kabelových rozvodů;

• Realizujeme zkoušky, revize a uvádění do provozu zařízení do 400kV včetně;

• Realizujeme elektrická předtápěcí zařízení pro ČD;

• Zajišťujeme servis (preventivní údržba, záruční a pozáruční servis) a údržbu rozvodných zařízení;

• Zajišťujeme autorský dozor a navazující poradenství.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Výstavba, rekonstrukce a údržba technologických zařízení železniční dopravní cesty.

 

V rámci oboru silnoproudé energetiky se věnujeme výstavbě, rekonstrukci a údržbě technologických zařízení dopravních cest. Především máme zájem na spoluúčasti modernizace a optimalizace železniční dopravní cesty.

Naší specializací je realizace distribučních VVN, VN a NN kabelových vnitřních i venkovních rozvodů, kobkových i skříňových rozvoden VN a rozvaděčů NN včetně kompenzačního zařízení.

 

Naši pracovníci disponují:

 

• Osvědčením dle vyhlášky 50/1978 Sb.;

• Osvědčením dle vyhlášky 100/1995 Sb. – osoba poučená, znalá a znalá s vyšší kvalifikací;

• Vstupy do provozované ŽDC;

• Máme 2 autorizované stavbyvedoucí.

 

Referenční stavbou je například realizace elektromontážní části a dodávky materiálu pro veřejnou zakázku zadavatele SŽDC: „Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna“, ve které figurujeme jako subdodavatel vítězné firmy STRABAG Rail a.s.

 

Mimo montážní činnost jsme také dodavatelem zalistovaných a schválených výrobků pro SŽDC:

 

• LED svítidla BEGHELLI – ELPLAST

• Kabelové soubory ENSTO CZECH

Energetika

Kompletní projekce, výstavba, rekonstrukce, údržba a revize trafostanic a rozvoden všech typů (NN/VN/VVN/ZVN).

 

© 2015 ENERG SERVIS, a.s.