Od 1.10.2010 většina z 200 kmenových zaměstnanců fůzovala se společností E.ON a vytvořila novou divizi společnosti E.ON Servisní, s.r.o.

V současnosti se odštěpená část firmy ENERG-SERVIS a.s. samostatně zabývá energetikou, obnovitelnými zdroji, osvětlením a optimalizací spotřeb energií.

 

Management kvality

 

Jsme držitelem certifikátů mezinárodně platné normy systému řízení kvality ISO 9001:2015 , 14001:2015 , 50001:2015

a OHS 18001:2007 . Byly vydané nezávislou certifikační společností TAYLOR & COX s.r.o.

Unikátní je především certifikát managementu energie, cílený na snižování energetické náročnosti a zvyšování energetické účinnosti organizace.

Cílem certifikace je potvrdit klientům a obchodním partnerům vysokou úroveň poskytovaných služeb.

 

 

Organizační struktura

 

Začátkem roku 2016 jsme vytvořili kompletní organizační strukturu, která určuje finální uspořádání vztahů mezi jednotlivými pracovními místy v rámci organizačních útvarů a vztahů mezi útvary v rámci organizace.

 

 

Realizované projekty v jednotlivých divizích:

 

• 500 realizovaných projektů v oblasti výstavby energetických sítí a rekonstrukcí, modernizací trafostanic a transformoven ve všech napěťových hladinách NN, VN, VVN do 110kV;

450 realizovaných fotovoltaických elektráren od velikosti 1,7 kWp až po 3,2 MWp;

150 námi spravovaných fotovoltaických elektráren připojených na centrální nonstop dispečink;

Několik realizovaných projektů bioplynových stanic a větrných elektráren;

V přípravě máme několik projektů kogeneračních jednotek produkujících energii a teplo.

 

 

 

Oznámení akcionářům o přeměně listinných akcií firmy ENERG-SERVIS a.s.

 

Energie Direct s.r.o.

 

Naše dceřinná společnost pro naše zákazníky zajišťuje komplexní servis osvětlení,  od světelného auditu, přes zajištění financování projektu až po samotnou realizaci:

 

• Řešíme osvětlení pro jakýkoliv prostor:

    • Veřejné osvětlení;

    • Osvětlení průmyslových hal;

    • Osvětlení kanceláří;

    • Osvětlení sportovních hal;

    • Osvětlení ostatních komerčních prostor.

• Navrhujeme technické řešení dle skutečných potřeb zákazníka;

• Realizujeme světelný audit s výpočtem intenzity osvětlení;

• Zpracujeme projekt s vyčíslenými náklady i návrhy řešení;

• Poradíme jak daný typ svítidla udržovat;

• V případě zájmu zajistíme financování projektu;

• Vámi vybrané řešení zrealizujeme;

• Poskytujeme záruční i pozáruční servis a údržbu.

 

Webové stránky Energie Direct s.r.o.

 

 

Fotovoltaický výzkumný park

 

Již několik let provozujeme “fotovoltaický výzkumný park”, který má za cíl experimentálně odzkoušet různé typy fotovoltaických systémů a porovnat jejich efektivitu. Tento park je umístěn v prostorách naší společnosti v Brně. V současné době je v provozu

12 nezávislých elektráren, které nám umožňují testovat nové a již běžně užívané technologie. Celkový výkon tohoto systému dosahuje 170 kWp. Díky našemu výzkumnému parku mohou klienti získat informace o výrobě elektrické energie a porovnat různé typy fotovoltaických panelů a technologií. Na základě výzkumu a spolupráce s předními univerzitami (Vysokým učením technickým v Brně a Masarykovou univerzitou) aplikujeme nejnovější poznatky do praxe.

 

V rámci tohoto projektu o nás napsali internetové servery:

 

• Solární novinky nás označili jako "PARTNERA TÝDNE"  více informací zde .

• ČTK  více informací zde .

• Ekolist více informací zde .

Stavební forum více informací zde .

 

Silnoprouda energetika a obnovitelné zdroje v Thajsku http://www.vesolar.com/

O nás

Společnost ENERG-SERVIS a.s. se sídlem v Brně je od svého založení v roce 1999 renomovanou firmou v oblasti energetiky.

© 2015 ENERG SERVIS, a.s.