Pro naše zákazníky zajišťujeme kompletní činnost potřebnou pro zhotovení projektů OZE na klíč včetně níže uvedených činností:

• Prvotní poradenství a návrh ekonomiky projektu;

• Získání smluv u distributora, Smlouva o připojení;

• Projekční a Inženýrská činnost a součinnost se stavebním úřadem;

• Realizace výstavby včetně kompletní dodávky a montáže technologií;

• Připojení do sítě distributora a úpravy elektroměrů a odběrných míst v souladu s PPDS;

• Zajištění licence na výrobu elektrické energie z OZE u Energetického Regulačního Úřadu (ERÚ);

• Zaškolení obsluhy a dálkové připojení výrobny k internetu;

• Pravidelné servisní služby a revize včetně připojení na dispečerské řízení s garancí opravy do 24 hodin;

• Optimalizace stávajících systémů.

 

 

Máme zkušenosti se širokou škálou typů a výrobců a technologií:

 

• 1 a 3-fázové střídače Solar Edge, Delta, AE Energy (Refusol);

• Mikrostřídače a optimizátory jednotlivých panelů;

• Ostrovní systémy (standardní a hybridní);

• Poly a mono-krystalické moduly, Tenkovrstvé (amorfní moduly).

 

 

V současnosti máme v portfoliu 150 FVE napojených na dispečerský systém, na kterých provádíme následující činnosti:

 

• Optimalizace výkonu a špatně navržených systémů;

• Preventivní revizní prohlídky pro minimalizaci ztrát;

• Servisní výjezdy do 24hodin;

• Možnost vedení fakturace a řočních hlášení na OTE a u distributora;

• Kontroly technologií termálními kamerami pro odhalení skrytých vad panelů a rozvaděčů.

 

 

Na níže uvedeném odkazu si můžete prohlédnout funkčnost několika námi vlastněných ukázkových foto–voltaických elektráren:

 

 

MONITORING / SOLAREDGE

MONITORING / REFULOG

Profesní kvalifikace pro montáž OZE

 

Dle novely zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. je povinností instalovat vybraná zařízení výlučně fyzickou osobou oprávněnou dle § 10d. Náš zaměstnanec jako jeden z mála získal tuto odbornou kvalifikaci: Elektromontér fotovoltaických systémů.

 

Obnovitelné zdroje

Foto-voltaické elektrárny (FVE)

Bioplynové stanice (BP)

Větrné elektrárny (VE)

Kogenerační jednotky (KGJ)

 

© 2015 ENERG SERVIS, a.s.