TEPELNÉ ZDROJE

 

Pro naše zákazníky zajišťujeme výstavbu nových a rekonstrukce stávajících výměníkových stanic

tepla a plynových kotelen.

Naším cílem je dodat stavbu v nejvyšší kvalitě a díky kontrole nad celým procesem, od návrhu

a projektu až ke konečné realizaci, můžeme garantovat spolehlivost a efektivitu.

 

Výměníkové stanice tepla a plynové kotelny

 

• Nabízíme technické řešení dle skutečných potřeb zákazníka

• Zajišťujeme projekční a inženýrskou činnost a součinnost se stavebním úřadem

• Realizujeme výstavby včetně kompletní dodávky a montáže technologie a systému měření

a regulace (MaR)

• Připojení k síti distributora tepla

• Zaškolení obsluhy

Výměníkové stanice tepla (VS)

Plynové kotelny (PK)

 

Zdroje

tepla

© 2015 ENERG SERVIS, a.s.